Đồng ý bổ sung hơn 966 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

(VHGT) - Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đến hết năm 2024.

Bài viết liên quan

Sáng 29-11, với gần 97% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung hơn 966 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, bằng hơn 38,5% nguồn lực Chính phủ đề nghị bổ sung để hoàn thành dự án.

Đồng thời, giao Chính phủ chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, chỉ đạo bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, quy định pháp luật.

Nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng (gồm hơn 1,5 ngàn tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và hơn 966 tỷ kế hoạch vốn năm 2020) là nguồn vốn đã được bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành nhưng đến cuối năm 2022 chưa giải ngân hết. Do đó, Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đối với nguồn vốn nay.

Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công 2020-2021 chỉ được giải ngân tương ứng đến hết năm 2021 và 2022, chính vì vậy nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng còn lại chưa dùng hết bị hủy dự toán theo quy định.

Theo Bộ KH-ĐT, trong tổng vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng bổ sung cho dự án, có hơn 966 tỷ đồng (vốn kế hoạch năm 2020) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, do đó, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến bố trí bổ sung nguồn vốn này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bình Minh

Tags

BÌNH LUẬN