Thủy thủ tàu World Dream có dấu hiệu nhiễm virus corona

Thủy thủ tàu World Dream có dấu hiệu nhiễm virus corona

30 thủy thủ tàu du lịch World Dream có dấu hiệu nhiễm virus corona khiến toàn bộ gần 2.000 người trên tàu phải kiểm tra sức khỏe.

Tin hot