Quy tắc nhường đường khi tham gia giao thông

Quy tắc nhường đường khi tham gia giao thông

Nhường đường, không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa giao thông mà còn cần được chấp hành theo đúng những quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Tin hot